Ordinær Generalforsamling 27. okt. 2022

TORSDAG DEN 27. OKTOBER 2022 KL. 19-21 på Velling Friskole.

Ordinær Generalforsamling i henhold til vedtægter.

Har du indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 14 dage før. Send på mail@anwebdesign.dk .

Vi starter aftenen med fællessang, inden vi går over til selve generalforsamlingen:

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt beretning fra hver af klynge grupperne.
c. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for foreningen.
d. Behandling og afstemning omkring indkomne forslag fra Klyngerådet og bosiddende borger.
e. Valg til klyngerådet.
Klyngerådet består af 2 repræsentanter fra hver sogn. Der er 1 repræsentant på valg hver år.
f. Valg af revisorer samt suppleant.
g. Eventuelt.

Fri entré

Kom endelig og hør mere om klyngens arbejde og bak op om vores fælles indsats for vores naturskønne hjørne i kommunen.