Forfatterarkiv: Anette Kirk Jepsen

Ordinær Generalforsamling 2023

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2023 KL. 19-21 på Dejbjerglund Efterskole.

Ordinær Generalforsamling i henhold til vedtægter.

Har du indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 14 dage før. Send på mail@anwebdesign.dk .

Vi starter aftenen med besøg af FrivilligVest, som vil fortælle om, hvad deres virke er og hvordan foreningerne i kommunen kan bruge dem. 

Derefter går vi over til selve generalforsamlingen:

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt beretning fra hver af klynge grupperne.
c. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for foreningen.
d. Behandling og afstemning omkring indkomne forslag fra Klyngerådet og bosiddende borger.
e. Valg til klyngerådet.
Klyngerådet består af 2 repræsentanter fra hvert sogn. Der er 1 repræsentant på valg hver år.
f. Valg af revisorer samt suppleant.
g. Eventuelt.

Kom endelig og hør mere om klyngens arbejde og bak op om vores fælles indsats for vores naturskønne hjørne i kommunen.

Landsbyklyngen FRISKVIND

Kommunikationsmøde i Friskvind

I efteråret inviterede Friskvind til møde omkring online arrangementskalenderen Kultunaut. På mødet var der et ønske om et fællesmøde om kommunikation generelt.

Derfor inviterer vi til et opfølgende møde:
Torsdag den 21. september 2023 kl. 16.30 – 18.00 i Klubhuset i Stauning.

Til mødet er alle klyngens aktørers ”kommunikationsansvarlige”, facebookadministratorer, webmastere og sogneforeninger inviteret.
Hvis vi virkelig skal bruge hinanden og skabe fælles fodfæste, som var ønsket, så er det vigtigt alle landsbyer og så mange aktører som muligt, er repræsenteret.

Formålet med mødet er
• at få en snak om, hvordan vi bruger hinandens Facebook sider/grupper
• en få en snak om udfordringerne med at få arrangementer ud til mange
• en snak om erfaringer og muligheder med andre sociale medier: Instagram, Tik-tok, Snapchat eller andet
• en snak om, hvordan det går med Kultunaut
• en snak om hjemmesider og udfordringer
• en snak om, hvordan vi kan hjælpe hinanden
• at netværke med ligesindede i klyngen, som består af Lem, Højmark, Stauning, Dejbjerg og Velling

Vi har ikke en færdig plan og strategi, men håber, vi sammen kan finde en fælles vej, derfor KOM ENDELIG MED JERES INPUT

Det er GRATIS at deltage.
FRISKVIND er vært med kaffe + lidt eftermiddagssnack til maven.
Tilmelding senest den 17. september til mail@anwebdesign.dk

Download invitationen her.

Arrangementer på KULTUNAUT

Vi vil gerne opfordre alle foreninger, institutioner, virksomheder osv. i FRISKVIND til at lægger deres åbne arrangementer ind på Kultunaut. På den måde vil jeres arrangement nå lidt længere ud bl.a. vil den blive vist her på hjemmesiden under Arrangementer i Friskvind samt på kommunens hjemmeside og infoskærme.

I kan også sætte det op, så det bliver trukket direkte ind på jeres egen hjemmeside. Kontakt evt. Anette Kirk Jepsen – mail@anwebdesign.dk for support.

Her kan I downloade en trin-for-trin guide til Kultunaut.

Kultunaut er gratis at bruge.