Kategoriarkiv: Nyheder

Julehygge på Bundsbæk Mølle

Julehygge og indvielse af Det rullende mødested.
En stemningsfyldt eftermiddag med julegåtur, juleværksteder, musik, boder, sang, fortællinger for børn og voksne m.m. Jul på Bundsbæk Mølle blev arrangeret af landsbyklyngen FRISKVIND, men foreninger, skoler og foreningsfrivillige fra landsbyklyngen stod for aktiviteter. TAK til jer alle.

TV Vestjylland var forbi og lavede denne film. TAK for det.

Ordinær Generalforsamling 27. okt. 2022

TORSDAG DEN 27. OKTOBER 2022 KL. 19-21 på Velling Friskole.

Ordinær Generalforsamling i henhold til vedtægter.

Har du indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 14 dage før. Send på mail@anwebdesign.dk .

Vi starter aftenen med fællessang, inden vi går over til selve generalforsamlingen:

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt beretning fra hver af klynge grupperne.
c. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for foreningen.
d. Behandling og afstemning omkring indkomne forslag fra Klyngerådet og bosiddende borger.
e. Valg til klyngerådet.
Klyngerådet består af 2 repræsentanter fra hver sogn. Der er 1 repræsentant på valg hver år.
f. Valg af revisorer samt suppleant.
g. Eventuelt.

Fri entré

Kom endelig og hør mere om klyngens arbejde og bak op om vores fælles indsats for vores naturskønne hjørne i kommunen.

Indbydelse til fyraftensmøde: Kommunikation og formidling af begivenheder i FRISKVIND

Til kommunikations- og formidlingsfolk i foreninger, skoler, institutioner m.fl. i landsbyklyngen FRISKVIND

(har vi ikke fået sendt til den rigtige i jeres forening, skole, osv.
så formidl endelig denne invitation videre til rette vedkommende)

Vi vil gerne invitere jer til et fyraftensmøde, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi får vores arrangementer offentlig gjort i vores landsbyer og i FRISKVIND.

ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 17-18.30 i SMEDENES HUS I LEM

Program:


Kl. 17.00 – 17.05: Velkommen v. FRISKVIND

Kl. 17.05 – 17.20: Emil Sloth Sig fra Ringkøbing-Skjern kommune fortæller om Kultunaut og mulighederne med Kultunaut

Kl. 17.20 – 17.45: Praktisk gennemgang og oprettelse af begivenheder i Kultunaut

Ringkøbing-Skjern Kommune har lavet et samarbejde med Kultunaut, som vi er er med til at prøve af på landsbyklynge niveau. Umiddelbart, er det en nem og simpel måde at få vores arrangementer delt ud til mange, også skal man kun oprette begivenheden ét sted. På første halvdel af mødet, vil vi sætte fokus på Kultunaut og de muligheder, der er der. Vi gennemgår rent praktisk, hvordan begivenheder oprettes i Kultunaut. Vi vil også komme ind på, hvordan I kan få Kultunaut begivenhederne ind på jeres hjemmeside og infoskærm.
Ta’ computeren med og evt. kommende arrangementer med tekst og billede til oprettelse.

Kl. 17.45 – 18.30: Forfriskning + let forplejning. Herunder erfaringsudveksling og måske inspiration hos hinanden.

Hvordan får i jeres begivenheder ud til borgerne?
Hvor lægger i dem ud? Hvilke kanaler bruger i? Bruger i både online og offline kanaler? Hvad virker? Får i fat i alle? Koordinerer I kalendere i landsbyen? Andre kommunikationsmæssige udfordringer i landsbyerne, foreningerne osv.

Kl. 18.30: Tak for i dag, 
MEN er du administrator/har adgang til jeres hjemmeside, og ønsker at få
Kultunaut ind på jeres hjemmeside, så ta’ adgangskoderne med, så kan Anette hjælpe dig med opsætningen, inden du tager hjem.

På nedenstående sider, kan du se, hvordan vi har implementeret Kultunaut på forskellige niveauer:

·       https://detsker.rksk.dk
 (Viser alle begivenheder i Ringkøbing-Skjern kommune, som er oprettet via Kultunaut)

·       https://friskvind.dk/arrangementer_friskvind/    (Viser alle begivenheder i FRISKVIND, som er oprettet via Kultunaut)

·       http://velling.eu  (Viser alle begivenheder i Velling, som er oprettet via Kultunaut)

·       http://velling.eu/velling-kirke  (Viser alle Velling Kirkes begivenheder, som er oprettet via Kultunaut)

Vi håber, mange af jer kommunikations- og formidlingsfolk har lyst til at deltage. Vi tror på, vi sammen kan hjælpe og inspirere hinanden, så også kommunikations- og formidlingsopgaven kan lettes og måske spredes ud på flere.

Giv besked senest den 25.9 på mail@anwebdesign.dk. Skriv hvilken forening/skole/osv I kommer fra og hvor mange i kommer (i er meget velkommen til at deltage flere fra hver forening).

Mange hilsner
Bestyrelsen i Landsbyklyngen FRISKVIND

Anette Kirk Jepsen