Erhvervsnetværk

Sammen er vi stærkere, dette gælder også på erhvervsområdet!

Erhvervsnetværket er en selvstændig forening med medlemskontingent, som har til opgave at fremme erhvervslivet indenfor Friskvinds område.

‘Foreningen skal arbejde for at skabe optimale rammer til gavn for erhvervslivet og områdets borgere, samt deltage aktivt i samfundsrelevante spørgsmål indenfor lokalområdet.

Der arrangeres virksomhedsbesøg med mulighed for net-working, ligesom der arbejdes for fremme af erhversuddannelser.

Der ydes støtte til integration af tilflyttere og hjælp til information om området, med oplysninger om muligheder og vilkår i øvrigt for nye arbejdstagere, med henblik på at få flere til at bosætte sig i området. Man ønsker at kunne tilbyde mentorordning for nye iværksættere, og bedsteforældreordning for pasningsmuligheder i tilfælde af sygdom.

Erhvervsnetværket består af lokale virksomheder.

Bestyrelsen for 2020 består af følgende personer:

Formand Ole Poulsen
Kasserer Kaj Jeppesen
Sekretær Peter Larsen
Kommunikation Hans Poulsen
Søren Damgaard
Boi Nielsen

Læs referatet fra generalforsamling 2020 her >>
Se vores vedtægter her >>
Se vores kontingent satser her >>
Indmeldelsesblanket findes her >>