Idræt og foreninger

Friskvind samarbejder på tværs af områdets idrætsforeninger. Vi henvender os desuden til skolerne i forbindelse med vores arrangementer og aktiviteter efter devisen: Når børnene samarbejder, følger forældrene med. Samarbejdet med skolerne er derfor med til at skabe sammenhængskraft i klyngen Friskvind.

Idrætsudvalget i Friskvand består af følgende medlemmer:
Ann Susgaard – Højmark
Michael Andersen – Lem
Lene Graversen – Lem
Kristina Møller Nielsen – Stauning/Dejbjerg
Kjeld Lykke Christiansen – Dejbjerg (repræsentant i Foreningen Friskvinds bestyrelse)

Idrætsudvalget i klyngen har 4 årlige møder, hvor aktiviteter planlægges, evalueres og koordineres.

Augustmødet: Uge 33 Her planlægges efterårets fodboldevents.
Har vi nye tiltag i støbeskeen?

Septembermødet: Uge 39 Fællesmøde med repræsentanter fra områdets 5 idrætsforeninger (starter i
2020). Hvordan kan vi støtte hinanden?
Her planlægges desuden familieaften og ekstraspring.

Oktobermødet: Uge 43 Invitation til børnedag i juni udarbejdes og udsendes.
Forårets fodboldstævne i maj/juni for skolehold planlægges.

Martsmødet: Uge 10 Børnedag for skolerne planlægges (stævnet ligger i uge 24).
Årets evaluering foretages.

Idrætsaktiviteter i Friskvind – årshjul:

Oktober: Indendørs fodboldstævner for skolebørn i Lemhallen og i Højmarkhallen. Ud over fodbold er der dels mulighed for at bade i svømmehallen og prøve skydning på indendørs salon-riffelbane.

November: Mulighed for ekstraspring i Dejbjerglund Springcenter 4 gange i nov og dec. Krav: Gymnasterne skal være foreningsaktive på lokalområdernes hold.
Familieaften i i Dejbjerglundhallen. Her samles familierne til idræt i alle afskygninger.

Maj: Sommerstævne i børnefodbold på Lem Stadion. Ud over fodbold er der lejraktiviteter og leg.

Juni: Børnedag for de 4 lokale skoler. Det er et dagsarrangement, hvor de yngste børn samles i Højmarkhallen, mens mellemgruppen samles i Dejbjerglundhallen. Ud over idræt sammen er Friskvind vært med frugt, saft og sund middagsmad.

Vi er altid lydhøre over for nye samarbejdsaktiviteter. Hvis I har idéer, så giv endelig jeres lokale repræsentant besked. Hvis der er idrætsaktiviteter i jeres eget lokalområde, som ikke bliver til noget pga. for få tilmeldinger, kan en af de andre klyngesogne måske være en mulighed.

Opdateret den 5.februar 2020