Om Klyngen

Landsbyer står stærkere, når de står sammen

På baggrund af en undersøgelse gennemført af Realdania og DGI og fem pilotprojekter, tør vi godt sige at vi er stærkere sammen!

Sammen kan vi drage fordel af at samarbejde om og prioritere mellem forskellige tilbude og faciliter. Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

Det er erfaringerne fra pilotprojekterne, der arbejdes videre med i landsbyklyngen Friskvind. Når vi arbejder sammen kan vi udvikle vore landdistrikter.

“En landsbyklynge er et antal landsbyer i relativ nærhed til hinande, som samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.”