Friskvind bestyrelse

Formand:
Anette Kirk Jepsen, Velling
mail@anwebdesign.dk
Tlf.: 40238562

Næstformand:
Jeppe Jørgensen, Højmark,
jj@nymolle.dk
Tlf.: 40953340

Kasserer:
Dorte Iversen, Stauning
dortheiversen@outlook.com
Tlf.: 50969697

Sekretær:
Kjeld Christiansen, Dejbjerg
kc@dejbjerglund.dk,
Tlf.: 40383719

Medlem af bestyrelse:
Torben Green, Højmark
torbengreen63@gmail.com
Tlf.: 42367980

Alfred Bartholin, Lem
alfredbartholin@gmail.com
Tlf.: 27750170

Tove Kristensen, Dejbjerg
tovetkristensen@gmail.com
Tlf.: 22424988

Andreas Hopf, Velling
Andreas.Hopf@web.de
Tlf.: 50254187

Mark Frederik Sørensen, Stauning
markfreso@gmail.com
Tlf.: 23985868

Christian Rahbek, Lem
Christian.rahbek.mail@gmail.com
Tlf.: 24200405

Arbejdsgrupperne består af flere medlemmer fra de fem sogne + bestyrelsesrepræsentanter. Herunder vises hvem, der fra bestyrelsen er med i de forskellige arbejdsgrupper.

Det rullende mødested:
Alfred Bartholin
Dorthe Iversen
Christian Rahbek

Eventgruppen:
Dorthe Iversen
Mark Frederik Sørensen

Erhvervsgruppen:
Christian Rahbek
Tove Kristensen

Idrætsgruppen:
Kjeld Christiansen
Jeppe Jørgensen

Stigruppen:
Torben Green
Tove Kristensen

Tilflyttergruppen:
Alfred Bartholin
Andreas Hopf

Kommunikation:
Anette Kirk Jepsen
Mark Frederik Sørensen

Revisorer:
Jakob Gravlund Jørgensen
Karina Hansen

Revisor suppleant:
Harry Tholstrup