Ordinær Generalforsamling 2023

ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2023 KL. 19-21 på Dejbjerglund Efterskole.

Ordinær Generalforsamling i henhold til vedtægter.

Har du indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 14 dage før. Send på mail@anwebdesign.dk .

Vi starter aftenen med besøg af FrivilligVest, som vil fortælle om, hvad deres virke er og hvordan foreningerne i kommunen kan bruge dem. 

Derefter går vi over til selve generalforsamlingen:

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt beretning fra hver af klynge grupperne.
c. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for foreningen.
d. Behandling og afstemning omkring indkomne forslag fra Klyngerådet og bosiddende borger.
e. Valg til klyngerådet.
Klyngerådet består af 2 repræsentanter fra hvert sogn. Der er 1 repræsentant på valg hver år.
f. Valg af revisorer samt suppleant.
g. Eventuelt.

Kom endelig og hør mere om klyngens arbejde og bak op om vores fælles indsats for vores naturskønne hjørne i kommunen.

FLERE NYHEDER