Fokusområde

Kommunikation

Friskvind har sat fokus på kommunikation - til og fra borgere i klyngen.
Vi har oprettet Friskvind facebook gruppe, hvor vi kan kommunikere til og fra hinanden.

Gennem kommunen er vi med i pilotprojekt om at udbrede brugen af Kultunaut til kommunikation af arrangementer. 
Vi har afholdt kursus for klyngens foreninger i brugen af kultunaut. Vejledning kan downloades herunder. Vi vil gerne opfordrer alle aktører i Friskvind til at bruge Kultunaut. Det er en nem måde at få sit arrangement ud til mange. Bl.a. vil arrangementet også vises her på siden.

Derudover har vi afholdt et møde om kommunikation generelt. Her kom vi bl.a. frem til:

  • Oprette en fælles forenings/aktørliste (Denne kan downloades herunder).
  • Opfordring til at bruge FRISKVINDS facebookgruppe til deling af arrangementer. For at undgå spam, må hvert arrangement kun have to opslag.
  • Flyer om Friskvind til tilflyttergrupperne i landsbyerne (er under udarbejdelse).
FRISKVIND FACEBOOK

Friskvind bestyrelsens

Fokusområder

idræt

Stier

Events

tilflytter

Erhverv

Unge

Kommunikation