Fokusområde

Stier

Under klyngen har vi en arbejdsgruppe, som arbejder på at forbinde klyngen med stier. Med et godt stisystem vil vi bedre kunne udnytte vores fantastiske natur.

Stigruppen har set det som sin primære opgave at binde området sammen ved hjælp af stiforbindelser. Det være sig såvel gang-, cykel- og ridestier.

Foreløbig er der vandret mellem kirkerne for at finde gangbare og interessante forbindelser, hvor der i nogle tilfælde skal aftales med private lodsejere om muligheden for færdsel.

Årligt arrangerer Friskvind vandreture i hver af de fem områder, så vi på den måde kan komme rundt og opleve hinandens nærmiljø og se de mange stimuligheder.

10. september 2021:
Landdistriktsrådet har godkendt vores ansøgninger om hjælp til kortlægning af lokale stier i Dejbjerg og Velling, og vi kan nu gå i gang med projekterne med støtte fra Landudviklerne.

Friskvind bestyrelsens

Fokusområder

idræt

Stier

Events

tilflytter

Erhverv

Unge

Kommunikation