Landsby i klyngen

Lem

Der bor 1.440* i smedenes by, Lem. Vindmøllegiganten VESTAS blev grundlagt i Lem, og byen er kendt for sine mange ingeniør- og industriarbejdspladser. 
Industriudviklingen i Lem kan opleves i Smedenes Hus

I Lem er der også kommunal og privat dagpleje, børnehave, skolefritidsordning og skole med overbygning. Lem har endvidere en Dagli' Brugs samt en blomsterbutik. Byen har et plejehjem, og foruden idrætshal finder du også en svømmehal i Lem. Det er muligt at dyrke fodbold, gymnastik og meget andet i hallen.

Der er også mange andre aktive foreninger: bl.a. spejderne, jagtforeningen, læseklub, malerklub, ældreklub og et Quinde Gåfællesskab. Lem-revyen samler hver andet år byen til stor fælles fest, og Lem arrangerer årligt i samarbejde med nabobyen Højmark, Running Dinner.

* Alle indbyggertal kommer fra sogn.dk

6940.dk Faciliteter i klyngen

Landsbyklyngens

5 landsbyer

Lem

Stauning

Dejbjerg

højmark

Velliing