Fokusområde

Erhverv

Sammen er vi stærkere, dette gælder også på erhvervsområdet!

Erhvervsnetværket er en selvstændig forening med medlemskontingent, som har til opgave at fremme erhvervslivet indenfor Friskvinds område.

Foreningen skal arbejde for at skabe optimale rammer til gavn for erhvervslivet og områdets borgere, samt deltage aktivt i samfundsrelevante spørgsmål indenfor lokalområdet.

Der arrangeres virksomhedsbesøg med mulighed for net-working, ligesom der arbejdes for fremme af erhversuddannelser.
Der ydes støtte til integration af tilflyttere og hjælp til information om området, med oplysninger om muligheder og vilkår i øvrigt for nye arbejdstagere, med henblik på at få flere til at bosætte sig i området. 

Man ønsker at kunne tilbyde mentorordning for nye iværksættere, og bedsteforældreordning for pasningsmuligheder i tilfælde af sygdom.

Erhvervsnetværket består af lokale virksomheder.

Kontakt: 

Friskvind bestyrelsens

Fokusområder

idræt

Stier

Events

tilflytter

Erhverv

Unge

Kommunikation