Fokusområde

Idræt

Friskvind samarbejder på tværs af områdets idrætsforeninger. Vi henvender os desuden til skolerne i forbindelse med vores arrangementer og aktiviteter efter devisen: Når børnene samarbejder, følger forældrene med. Samarbejdet med skolerne er derfor med til at skabe sammenhængskraft i klyngen Friskvind.

Foreningsgruppen har en koordinerende funktion. Vi støtter op om allerede eksisterende aktiviteter i de 5 foreningsområder, men er også opmærksomme på fremtidige nye tiltag. Ønsket er på sigt, at hvert sogn i området, finder deres unikke friskvinds-arrangement, som er en årlig tilbagevendende begivenhed. Det vil være fokusopgaven i 2024 og 2025.

Idrætsudvalget i Friskvand består af følgende medlemmer:
Jeppe Jørgensen – Højmark
Birgitte Kallesø - Velling
Lene Graversen – Lem
Kjeld Lykke Christiansen – Stauning/Dejbjerg (kontakt til Foreningen Friskvinds bestyrelse)

Idrætsudvalget i klyngen har 2 årlige møder, hvor aktiviteter planlægges, evalueres og koordineres:

November-mødet:  Fællesmøde med repræsentanter fra områdets 5 idrætsforeninger. Hvordan kan vi støtte hinanden?
Invitation til børnedag i juni udarbejdes og udsendes inden jul.
Andre arrangementer vurderes og koordineres.

Maj-mødet:  Børnedag for skolerne planlægges (stævnet ligger i juni – uge 23 eller 24). Årets evaluering foretages, og nye tiltag behandles.
Juni: Børnedag for de 4 lokale skoler. Det er et dagsarrangement, hvor de yngste børn samles i Højmarkhallen, mens mellemgruppen samles i Dejbjerglundhallen. Ud over idræt sammen er Friskvind vært med frugt, saft og sund middagsmad.

Vi er altid lydhøre over for nye samarbejdsaktiviteter. Hvis I har idéer, så giv endelig jeres lokale repræsentant besked. Hvis der er idrætsaktiviteter i jeres eget lokalområde, som ikke bliver til noget pga. for få tilmeldinger, kan en af de andre klyngesogne måske være en mulighed.

Friskvind bestyrelsens

Fokusområder

idræt

Stier

Events

tilflytter

Erhverv

Unge

Kommunikation