Om

Friskvind

En landsbyklynge er et antal landsbyer i relativ nærhed til hinanden, som samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.

Vi arbejder alle for det samme – at gøre vores område så attraktivt som muligt at bo og arbejde i.

Sammen er vi stærkere” – er hele omdrejningspunktet for klyngesamarbejdet.

  • Vi ønsker at lave gode forhold for familier, unge, ældre, og børn, så bosætningen på tværs af generationer styrkes.
  • Vi ønsker at have fokus på: Det gode liv – det attraktive liv – det aktive liv.
  • Vi vil gerne blive bedre til at gøre opmærksom på og udnytte egnsspecifikke muligheder og styrker. 
  • Vi vil fokusere på nye og nødvendige samarbejdsmuligheder.

Alt dette kan vi kun gøre sammen med dig som borger her i Friskvind. Vi glæder os til samarbejdet og til at mødes med dig derude…

Download og læs

Referater og beretninger