Nyt fokusområde: Kommunikation

For at hjælpe og fremme kommunikationen borger og borger i mellem samt mellem foreningerne og andre aktører har vi valgt at tage et nyt fokusområde ind: Kommunikation.

Området arbejder for nu bl.a. med fælles facebookside, Kultunaut og en fælles forenings/aktørliste. Listen vil blive opdateret ca. en gang årligt. Du kan downloade den og læse mere om kommunikationsområdet på: https://friskvind.dk/kommunikation/

FLERE NYHEDER